گرمایش از کف با پکیج های جدید

گرمایش از کف و رادیاتورها دو نوع از رایج ترین سیستم های گرمایش هیدرونیک هستند که برای گرمایش فضا در خانه های یک خانواده در مناطق با آب و هوای سرد استفاده می شوند.

با وجود این، مطالعات درباره ی پکیج دیواری ایرانی مقایسه ای کمی در مورد توزیع دمای داخلی و ارزیابی هزینه سیستم برای رادیاتورها و گرمایش از کف وجود دارد.

علاوه بر این، هیچ نتیجه همسویی از نظر تامین گرمای کل برای یک خانه تک خانواده با رادیاتور یا گرمایش از کف وجود ندارد. در این مطالعه، تأثیر سطح راندمان انرژی ساختمان و نوع ساخت، از جمله مصالح کف، بر تقاضای گرمایش عرضه و تلفات حرارتی انتقالی برای هر دو سیستم گرمایش از کف و پکیج دیواری ایران رادیاتور مورد بررسی قرار گرفت.

برای این منظور، یک خانه تک خانواده واقع در Växjö، سوئد، به عنوان مطالعه موردی مدل‌سازی شد. تقاضای گرمایش با یک سیستم گرمایش منطقه ای با دمای عرضه مشابه در 45 درجه سانتیگراد برای هر دو سیستم گرمایش رادیاتور و کف تامین شد.

تجزیه و تحلیل حساسیت نیز برای ارزیابی اثر پیکربندی کفپوش بر تقاضای گرمایش عرضه سالانه برای هر دو نسخه معمولی و غیرفعال ساختمان مورد مطالعه انجام شد.

نتایج نشان داد که ساختمان یکپارچه رادیاتور تقاضای گرمایش عرضه کمتری در مقایسه با ساختمان‌های یکپارچه گرمایش از کف دارد. بر اساس مطالعات حساسیت،  در پکیج دیواری بوتان بیتا مواد کفپوش تأثیر قابل توجهی بر تقاضای گرمایش عرضه و تلفات حرارتی انتقالی نداشت.

تقاضای گرمایش عرضه تنها تا 3٪ کاهش می یابد اگر U-value کفپوش تا 60٪ بهبود یابد. نتایج همچنین نشان داد که نوسازی در یک ساختمان معمولی استاندارد با سیستم گرمایش پکیج دیواری بوتان اپتیما بر اساس معیارهای غیرفعال منجر به صرفه جویی سالانه 58٪ در انرژی می شود، در حالی که این میزان برای یک ساختمان با سیستم گرمایش از کف تقریباً 49٪ بود.

 • منابع:
 1. Heat Supply Comparison in a Single-Family House with Radiator and Floor Heating Systems
 • تبلیغات: 
  1. مدرسه ای در هند از درب فایبرگلاس به عنوان تخته استفاده می کنند!
  2. ارده کنجد می تواند سلولهای مرده مغز را زنده کند!
  3. فوتبالیست معروفی که گران ترین خامه جهان را سفارش داده است!
  4. اتفاق عجیب واقعه منا بار دیگر در ایران در بازار ظروف مسی!