نتایج تحقیقات دانشمندان بر روی مغز گردو

استفن گفت: مصرف‌کنندگان مغز گردو خیس در رابطه با کیفیت رژیم غذایی برتری داشتند، اما به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان گردو نسبت به سایر گروه‌ها پروفایل ریسک فاکتور بیماری قلبی بهتری دارند، حتی پس از در نظر گرفتن کیفیت کلی رژیم است.

تغییرات شگفت‌انگیز و سالم در الگوی غذایی کلی مصرف‌کنندگان گردو نشان می‌دهد که مغز گردو تویسرکان ممکن است به‌عنوان پل یا «غذای حامل» برای کمک به افراد در ایجاد عادات غذایی سالم و سبک زندگی در طول زندگی عمل کند.»

در حالی که این نتایج مثبت هستند و کار قبلی مطالعه CARDIA را در مورد فواید سلامتی مصرف مغز گردو اصفهان تایید می‌کنند، آزمایش‌های بالینی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده باید در سایر جمعیت‌ها و محیط‌ها برای تایید مشاهدات در مطالعه فعلی انجام شود.

مطالعات مشاهده ای نمی توانند نتیجه گیری علت و معلولی را پشتیبانی کنند.

علاوه بر این، برخی از نتایج برای عوامل خطر بیماری قلبی مربوط به کلسترول و لیپیدها در مطالعه کنونی با کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده و کنترل‌شده قبلی همخوانی ندارد. این می تواند به تفاوت در طراحی مطالعه، از جمله مدت مداخله (به عنوان مثال، چند ماه تا 30 سال) یا میزان مصرف مغز گردو چندلر مربوط باشد.

در نهایت، محققان سایر آجیل های خاص را در پایگاه داده خود جدا نکردند، بنابراین یافته ها نمی تواند نشان دهنده عدم فایده سایر آجیل ها باشد.

 • منابع:
  1. Study Finds New Health Benefits of Walnuts
 • تبلیغات: 
  1. با مالیدن کرم کنجد به صورت می توان آن را زاویه دار نمود!
  2. تصاویر سفر های لاکچری بازیگران معروف
  3. با مصرف زرشک می توانید دندان درد خود را درمان کنید
  4. کشف محفظه‌هایی پر از تابلو برق در کره ماه!