اتصالات لوله برق باعث سوختگی شدید یک کارگر شد

این سیستم نصب گسترده ترین است و شامل استفاده از سیستم های مجرای کاملاً بسته ساخته شده از مواد پلاستیکی یا فلزی است.

حفاظت از کابل ها با استفاده از اتصالات لوله برق در اثر سیستم های کانال کشی به مقاومت مکانیکی آنها و مقاومت مربوط به ورود مایعات بستگی دارد. با استفاده از این سیستم های کانال کشی، نصب کابل ها حتی در مواردی که انحنای خاصی وجود دارد، تسهیل می شود.

در این فرآیند لازم است قطر صحیح سیستم های مجرای مورد استفاده ارزیابی شود تا برای وارد کردن کابل ها کافی باشد. برای این نوع نصب می توان از کابل ها یا سیم های عایق تک نیز استفاده کرد.

راهروهای مورد استفاده در این سیستم های تخمگذار باز و از پلاستیک یا فلز ساخته شده اند. هنگام استفاده از این محلول ها باید مراقب بود ظرفیت مقاومت مکانیکی تکیه گاه های مورد استفاده و همچنین مدت زمان و مقاومت آنها در برابر عوامل شیمیایی یا جوی.

اتصالات

برای سیستم نصب دوم، ملاحظات بیشتری لازم است. در واقع، اگر نصب روی کت‌واک‌ها مجموعه‌ای از مزیت‌ها را ارائه می‌دهد، ویژگی «باز بودن» آن‌ها قابل چشم پوشی نیست.

در هنگام نصب این جنبه باید به دقت در نظر گرفته شود، به خصوص اگر کابل ها ممکن است با مایعات، مواد خورنده یا در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار بگیرند.

در این شرایط لازم است اهمیت استفاده از یک سیستم کانال کشی صحیح برای جلوگیری از خطرات ذکر شده در نظر گرفته شود علیرغم اینکه غلاف محافظ کابل ممکن است بتواند

به طور مستقل در برابر شرایط محیطی و مکانیکی که در آن کار می کنند مقاومت می کنند. خطر آتش سوزی از اهمیت کمتری برخوردار نیست.

سیستم‌های مجرای متشکل از سینی‌های فلزی و لوازم جانبی مرتبط می‌توانند حداکثر کارایی را در برابر خطرات آتش‌سوزی که ممکن است از سیستم‌های الکتریکی ناشی می‌شوند، تضمین کنند.