آب معدنی کوچک باعث تورم غده تیروئید می شود

آب معدنی کوچک شرب، دارای، مواد معدنی کم، مواد معدنی متوسط ​​و مواد معدنی بالا است. در خطوط منابع محیطی با ترکیب مواد های مختلف معدنی شده است.

نوع اصلی آب گازدار نوع آبی است. نارجانوف، نوع درایو پیاتیگورسک، نوع درایو Borjomi، نوع درایو Essentuki، درایو Obukivskitype

تشخیص دهید نوشیدنی‌های آب معدنی آیش در میز لیکووالنی دوردست به اشتراک گذاشته می‌شوند.

ذخیره سازی یون های قند آب معدنی آشامیدنی به هیدروکربن، سولفات، کلرید، منیزیم، نمک و آب معدنی (بی کربنات-کلرید-سولفات) تقسیم می شود.

انبارهای گاز آیش که اجزای مشخص قابل مشاهده آن آب معدنی آشامیدنی به کربنیک، سولفید، نیتروژن، اسید سیلیسیک، برمید، ید، میسیاکویست، رادون تقسیم می شود.

آب

آب معدنی، قدیمی ترین چهره طبیعت، مقامات її tsіlyuschi در دنیای باستان بزرگ شدند. همه موجودات زنده یک ویژگی اساسی دارند – نیاز به وجود نمک های معدنی، زیرا نمک را از آب معدنی تامین می کنند.

در زمان های قدیم، مردم برای سلامت کامل حمام های معدنی می گرفتند. پس از آن، آسایشگاه‌ها و آب‌های پس‌آب ساخته شد و به دنبال آن چشمه‌های معدنی آب‌رسانی به کل جهان شد.

هنگامی که آب معدنی تازه با بدن انسان تماس پیدا می کند، مشاهده می شود که آب کلاتین با ساختار نیمه تخریب شده به آب ساختاری تبدیل می شود که اثر شفابخش واضحی بر روی کلاتین دارد و برای کل بدن انسان مفید است.

در نتیجه این موج ها، نیروهای بدن بسیج شده و آسیب شناسی های داخلی خاموش می شوند. آب معدنی در بدن ما ریخته می شود و مقدار قابل توجهی از عناصر شیمیایی معدنی و وجود آب را در خود جمع می کند که باعث تغییر محیط داخلی بدن و ربات یوگو می شود